RSS

Ystrad Einion

Ble bynnag y gwelwch chi’r symbol hwn , byddwch yn gwybod bod modd i chi danysgrifio i borthiannau RSS. Ystyr RSS yw ‘Syndicetiad Syml Iawn’ (Really Simple Syndication). Mae’n ffordd hawdd o ddosbarthu rhestr o benawdau, hysbysiadau diweddaru ynghyd â chynnwys weithiau i nifer fawr o bobl. Caiff RSS ei ddefnyddio gan raglenni cyfrifiadurol sy’n trefnu’r penawdau a’r hysbysiadau hynny fel eu bod yn hawdd eu darllen.

Mae gwefan PLWM yn cynnwys RSS, sy’n golygu y gallwch chi sicrhau bod y Newyddion Diweddaraf (pan gaiff ei gyhoeddi ar y wefan) yn cael ei lawrlwytho’n awtomatig yn syth i lwyfan o’ch dewis, boed yn ffôn symudol, yn Fwrdd Gwaith iGoogle neu’n gyfrifon e-bost Outlook. Dim ond rhai o’r ffyrdd y gall RSS gysylltu â’ch cymwysiadau o ddydd i ddydd yw’r rhain.

Cofiwch na fyddwch yn cael unrhyw beth nad ydych yn dymuno’i gael, dim ond yr hyn y byddwch wedi tanysgrifio iddo.