Penwythnos Treftadaeth PLWM 2010

Mawrth, 19 Ionawr, 2010

Bwriedir cynnal penwythnos treftadaeth PLWM yn 2010 ar benwythnos 29 a 30 Mai 2010. Bydd y teithiau’n canolbwyntio ar ardal Pontrhydfendigaid yng Ngheredigion a byddant yn ymweld â mwynfeydd gan gynnwys Frongoch, Abaty Consol, Cwm Mawr a Llwyn Malus. Bydd aelodau o Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru’n arwain y teithiau.

Estynnir gwahoddiad i’r cyhoedd ddod ar y teithiau cerdded, lle bydd tywyswyr arbenigol yn dod â threftadaeth ddiwydiannol gyfoethog yr ardal yn fyw, yn enwedig etifeddiaeth y mwynfeydd plwm ar draws yr Ucheldir. Mae croeso i unrhyw un ymuno â’r teithiau i gyd neu ymweld â’i hoff fwynfeydd yn unig. Bydd gwybodaeth fanylach ar gael yn nes at y penwythnos, ond nodwch y digwyddiad yn eich dyddiadur a chysylltwch â ni i fynegi diddordeb er mwyn i ni baratoi rhestr o’r rhai sydd am gymryd rhan. PLWM sy’n trefnu’r digwyddiad hwn ac ymhlith y partneriaid sy’n ei gefnogi mae Cadw,Cyngor Cefn Gwlad Cymru a Chyngor Sir Ceredigion.
 
Mae prosiect PLWM yn rhan o’r Cynllun Datblygu Gwledig, sef prosiect a ariennir drwy gyllid Ewropeaidd sy’n canolbwyntio ar dwristiaeth treftadaeth, gwella ‘Ymdeimlad o Le’ yn yr ardal, a gwella cynnyrch treftadaeth ffisegol gogledd Ceredigion. Cewch ragor o wybodaeth am PLWM a’r prosiectau treftadaeth ar y wefan www.plwm.org.uk.

I gael rhagor o wybodaeth am y penwythnos treftadaeth neu i neilltuo lle, cysylltwch â Natalie Moyce, swyddog y prosiect, ar 01545 574160, neu anfonwch e-bost at nataliem@ceredigion.gov.uk.

Llun: Cloddfa Frongoch, Ucheldir Ceredigion.