Blog

Gallwch ymuno â chymuned PLWM, a chael statws ‘blogiwr gwadd’ ar unwaith sy’n eich galluogi i lwytho’ch straeon eich hunan i’r wefan.

Mae pob blog yn cael ei safoni ac ni fydd eich cyfraniad yn ymddangos ar y wefan yn syth, felly byddwch yn amyneddgar tra bo’r safonwr yn gwirio addasrwydd y cynnwys cyn cyhoeddi’r blog. I gysylltu â’r safonwr gydag unrhyw ymholiadau neu i gael cymorth gyda’r blog, anfonwch e-bost at nataliem@ceredigion.gov.uk.

Mae pynciau addas ar gyfer blog PLWM yn cynnwys unrhyw beth am dreftadaeth ddiwydiannol Ceredigion, megis blogiau am lwybrau treftadaeth, hanesion eich ardal ac ymweliadau â mwyngloddiau.

Mwynhewch eich Blogio!