Gweithdy Sain Cwm Rheidol

Mawrth, 19 Ionawr, 2010
Mae’r amser wedi dod i ddarparu traciau sain ar drên stêm Cwm Rheidol o Aberystwyth i Bontarfynach. Mae angen penderfynu beth rydym am ei ddweud am y daith hyfryd hon drwy ucheldir Ceredigion, sef llwybr prydferth 11 ¾ milltir o hyd gyda saith arhosfa cyn i’r trên gyrraedd gorsaf fynyddig Pontarfynach 700 metr uwchlaw’r môr. Mae’r dreftadaeth ar hyd y llwybr yn gyfoethog. Mae’n pasio heibio i olion 14 o hen safleoedd cloddio plwm, drwy Warchodfa Natur, heibio i bwerdy hydro-electrig, a thrwy dirlun ‘darluniaidd’ yr Hafod. Mae’r rheilffordd yn ddarn o dreftadaeth ynddi’i hun… a llawer mwy…

 
 
Mae prosiect PLWM yn ariannu 100% o’r prosiect clywedol. Bwriedir ei gwblhau ym mis Mawrth 2010 yn barod ar gyfer ymwelwyr y gwanwyn. Ar hyn o bryd, mae dyfeisiau llaw a ffeiliau sain MP3 i’w lawrlwytho ymhlith yr opsiynau yr ydym yn ymchwilio iddyn nhw.
 
Cynhelir gweithdy ar 8 Chwefror 2010 rhwng 11-2 yn y Stiwdio Gron yn Aberystwyth i gasglu cynnwys ar gyfer Prosiect Clywedol Rheilffordd Cwm Rheidol. Darperir cinio yn y gweithdy. Bydd cyfle i drafod ac adeiladu cynnwys ar sail themâu, sef cloddio plwm yn y cwm, straeon lleol, bywyd gwyllt, Gwarchodfa Natur Genedlaethol Coed Rheidol, a thestunau eraill sy’n codi. Efallai bod gennych chi straeon am yr hen drên stêm, efallai bod aelod o’ch teulu’n arfer cloddio yn y cwm, neu efallai bod gennych wybodaeth am un o’r themâu.
 
Os hoffech gyfrannu at y digwyddiad hwn, cysylltwch â Natalie Moyce, swyddog y prosiect, ar 01545 574160 neu anfonwch e-bost at nataliem@ceredigion.gov.uk
 
Bydd gofyn i chi neilltuo lle a dim ond nifer cyfyngedig o leoedd sydd ar gael. Ymhlith y partneriaid sy’n bwriadu bod yn bresennol mae Cyngor Cefn Gwlad Cymru, yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt, Pentir Pumlumon, Cyngor Sir Ceredigion, Ymddiriedolaeth Cadwraeth Mwynfeydd Cymru ac Archif Ceredigion a bydd y rhanddeiliaid yn cynnwys trigolion a busnesau lleol.