Gorffennol Digidol 2010

Iau, 17 Rhagfyr, 2009
 
Mae Prosiect Animeiddio ar Fwynglawdd Ystrad Einion ar fin cael ei gynhyrchu.
 
Mae digwyddiad a fydd PLWM ynghlwm ag ef, sef prosiect animeiddio 3D newydd yn cymryd lle ym mis Chwefror 2010.  Mae PLWM yn gweithio gyda’r Comisiwn Brenhinol i gynhyrchu animeiddiad 3D o weithfeydd mwynglawdd Ystrad Einion a fydd wedyn yn cael ei gadw yn Amgueddfa Ceredigion, Aberystwyth.
 
Ceir manylion o’r digwyddiad isod:
 

Gorffennol Digidol 2010

Technolegau newydd ym meysydd treftadaeth, dehongli ac estyn-allan
16eg – 17eg Chwefror 2010
 
Sain Ffagan: Amgueddfa Werin Cymru, Caerdydd

Gan adeiladu ar lwyddiant y gynhadledd Gorffennol Digidol gyntaf yn Aberystwyth, bydd Gorffennol Digidol 2010 yn cynnig deuddydd o ddigwyddiadau a gynhelir yn adeiladau hanesyddol Sain Ffagan ac o’u hamgylch. Cyfunir papurau cynhadledd, seminarau a sesiynau hyfforddi ymarferol i ymdrin â’r technegau arolygu a dehongli diweddaraf ac â’u cymhwyso’n ymarferol at ddehongli ac addysgu am dreftadaeth.

 
Bydd y gynhadledd yn apelio at bawb sy’n gweithio yn y sector archaeolegol, y sector treftadaeth, y sector dehongli a sector yr amgueddfeydd. Bydd y gweithdai’n fodd i gael hyfforddiant ymarferol gan yr arbenigwyr mewn trin cymwysiadau meddalwedd, GIS, sganio â laser a thechnegau arolygu a delweddu eraill.
 
Cadarnhawyd y papurau a’r seminarau ar y pynciau hyn:
 
Defnyddio technoleg ddigidol ym maes dehongli gan amgueddfeydd. Amgueddfa Genedlaethol y Glannau
Methodolegau archwilio ar y cyd. Sefydliad Ludwig-Boltzmann ar gyfer Archwilio Archaeolegol ac Archaeoleg Rithwir, Vienna
Gwella’r Profiad o Dreftadaeth drwy gyfrwng Realiti Acwstig ac Ymchwil Sain. Prifysgol Caerefrog
Arfau ac arbenigedd ar gyfer ffurfio casgliadau 3D. Prifysgol Brighton
LIDAR ac arolygu archaeolegol. English Heritage
Delweddu llong ganoloesol Casnewydd drwy gofnodi mewn 3 dimensiwn. Prifysgol Llanbedr Pont Steffan
Realitïau gwahanol wrth adlunio tai crwn o’r Oes Haearn. PrifysgolBangor a CBHC
Sagnio â Laser. Leica ac English Heritage
Gwybodaeth ryngweithiol mewn amgylchiadau treftadaeth. Amgueddfa Werin Cymru, Sain Ffagan a CBHC
 
Mae’r sefydliadau canlynol wedi cadarnhau’r sesiynau gweithdy ymarferol:
 
See3D Aberystwyth; Technium CAST Bangor; CBHC; Leica Geosystems; Asiantaeth yr Amgylchedd, Geomatics Group; Archaeophysica
Cost cofrestru am y ddau ddiwrnod yw £39.00, gan gynnwys cinio a lluniaeth ar y ddau ddiwrnod.
Saesneg fydd iaith y gynhadledd. Gan fod nifer y lleoedd yn gyfyngedig, fe’ch cynghorir i gofrestru’n gynnar
Cofrestrwch ar-lein yn: http://www.see3d.co.uk/digitalpast/