Fideos a Sain

Mae PLWM wedi cipio rhai o’r digwyddiadau a’r gweithgareddau, a rhai o’r straeon sydd a wnelo â threftadaeth ddiwydiannol ucheldir Ceredigion ar fideo a sain.  Dyma glipiau ffilm o Benwythnos Treftadaeth PLWM a gynhaliwyd ym mis Awst 2009, a Phenwythnos Treftadaeth Dyddiau Agored a gynhaliwyd ym mis Medi 2009. Cliciwch yma i lan-lwytho eich straeon>>

Dyfi Furnace wheel: The newly restored wheel at Dyfi Furnace is a spectacular sight to see when you are travelling through Furnace.  Currently Cadw, custodians of Dyfi Furnace are looking to get the community to turn this wheel weekly to both preserve the wood for longer and for visitors to see.  PLWM are aiming to facilitate the community activities on the ground. 
 
Trên Cwm Rheidol: Mae Rheilffordd Stêm Rheidol rhwng Aberystwyth a Phontarfynach yn atyniad poblogaidd i ymwelwyr ac yn rhan o dreftadaeth ddiwydiannol yr ardal, gan y’i crëwyd yn wreiddiol i gludo mwynau o’r ucheldir i’r arfordir. Tynnwyd y ffilm hon o Gwm Rheidol yn ystod Penwythnos Treftadaeth PLWM 09. Mae PLWM yn ariannu sylwebaeth sain a ddarperir yn fuan ar y trên, er mwyn galluogi ymwelwyr i wrando ar wybodaeth am dreftadaeth wrth eistedd ar y trên.
Mwynglawdd Gwaith Goch: Saif mwynglawdd Gwaith Goch yng Nghwm Rheidol, a gellir cerdded yno ar hyd hawl tramwy cyhoeddus o bentref Cwm Rheidol. Ffilmiwyd adfeilion y mwynglawdd yn ystod Penwythnos Treftadaeth PLWM 2009. Bydd mwy o ffilm a sain o’r penwythnos yn ymddangos yma’n fuan..