Drysau Agored yn Llwyddiant

Llun, 21 Medi, 2009

Roedd y Penwythnos Drysau Agored a gynhaliwyd yn Ffwrnais a Mwynglawdd Ystrad Einion ar 12fed a 13eg Medi yn llwyddiant ysgubol ymhlith pobl leol a thwristiaid fel ei gilydd. Nid yn unig y daeth dros 120 o bobl i fynd ar y teithiau tywysedig o amgylch y Ffwrnais hanesyddol a chyn-safle mwynglawdd Ystrad Einion gerllaw, daeth pobl â thywydd da a cheisiadau am lawer mwy o ddigwyddiadau fel hyn yn y dyfodol hefyd.

 Penwythnos Drysau Agored - Ystrad Einion

Penwythnos Drysau Agored - Ystrad Einion

Mae safle Ystrad Einion yn derbyn ychydig o fuddsoddiad ar hyn o bryd. Mae PLWM yn cynllunio byrddau gwybodaeth, taith gerdded gron ac maent yn ymchwilio i gael y meinciau picnic yn ôl yn y maes parcio ar waelod y safle.