Cerdded

Mae cerdded yn ffordd o ddarganfod y natur a'r amgylchedd sydd ar gael o'n cwmpas yng Ngheredigion. Am wybodaeth bellach ynglŷn â'r teithiau cerdded yng Ngheredigion gweler: Cerdded yng Ngheredigion neu wefan Cyngor Sir Ceredigion gan ddilyn y cysylltiadau i'r Adran Arfordir a Chefn Gwlad. Mae'r teithiau hyn yn rhoi cyfle i ddarganfod mwy am ein hetifeddiaeth fwyngloddio ac i fwynhau golygfeydd y sir.

Mae'r prif lwybr cerdded sy'n arwain o Borth i Bontarfynach yn “daith cerdded sy'n ymestyn am ddeunaw milltir drwy olygfeydd godidog a thrwy etifeddiaeth fwyngloddio Ceredigion.”

Mae'r llwybr wedi cael ei ehangu i bentref Pontrhydfendigaid sy'n ardal arall ag iddi gysylltiadau uniongyrchol gydag etifeddiaeth fwyngloddio'r sir. Mae'r llwybr cerdded yn tywys y teithiwr drwy nifer o aneddiadau, er enghraifft, Talybont a Dyffryn yr afon Leri, Cwmsymlog, Bwlch Nant yr Arian, Goginan a Chwm Rheidol, i enwi rhai.

Ceir fwy o fanylion am y llwybr cerdded ar y dudalen yma.

Darganfyddwch yr hyn sydd gan y pentrefi i'w cynnig o ran gwasanaethau, cyfleusterau ac atyniadau. Cewch gerdded rhan o'r daith gan ymlacio yma a thraw a chewch gyfle i fwynhau awyrgylch a hanes nifer o'r aneddiadau.

Cerdded-Nant yr Arian

Mae nifer o fannau eraill yng Ngheredigion yn cynnig golygfeydd a seiniau amrywiol i'r rhai sydd â diddordeb.

• Mae Coedwig Bwlch Nant yr Arian

yn cynnig cyfleoedd i gerddwyr gael mwynhau golygfeydd syfrdanol a golygfeydd o Ucheldir Ceredigion, wrth gael cyfle i wylio'r barcud yn cael eu bwydo, aderyn sydd â'i wreiddiau'n ddwfn yng Ngheredigion. Mae llwybr sy'n addas i bawb mewn lleoliad prydferth o amgylch y llyn yn y ganolfan ymwelwyr.

• Mae taith gerdded gan y Comisiwn Coedwigaeth o'r enw Taith Gerdded Coed Maenarthur,

yn dechrau ar Hen Bont y Mwyngloddwyr ym Mhont-rhyd-y-groes ac yn dilyn trywydd yr hen Fwynwyr Pont-rhyd-y-groes.

• Mae gan ystad yr Hafod nifer o teithiau hunan dywys i'w gynnig.

• Mae gan Cymdeithas y Cerddwyr yng Nghymru nifer o deithiau cerdded wedi'u cofnodi. Chwiliwch am daith yn yr ardal yr ydych chi eisiau!