Sioe Sleidiau sy’n Fflachio: Rhowch y llygoden dros y ddelwedd er mwyn gweld disgrifiad. Gallwch ymweld ag orielau gwahanol drwy glicio ar yr eicon ar yr ochr chwith ar waelod y sgrîn. Os na allwch weld y sioe sleidiau – cliciwch yma i islwytho Flash Player>>.  

Mae ucheldiroedd Ceredigion yn ymestyn dros lethrau gorllewinol ehangder maith Mynyddoedd Cambria. Mae pobl wedi bod yn cloddio am fetelau yn ucheldiroedd Ceredigion ers dechrau’r Oes Efydd – cyfnod sy’n ymestyn dros bedair mil o flynyddoedd a mwy. Digwyddodd llawer iawn o fwyngloddio a mwyndoddi yn ystod goresgyniad y Rhufeiniaid, ac yn 1637 sefydlodd Brenin Siarl 1 o Loegr Fathdy Brenhinol yng Nghastell Aberystwyth i gynhyrchu darnau arian o fwyn arian a gloddiwyd yn lleol. Yn yr 1800au roedd mwyngloddio plwm yn gyffredin iawn yng Ngheredigion. Roedd plwm yr un mor bwysig bryd hynny ag y mae plastig heddiw, a châi ei gludo ar longau o harbwr Aberystwyth i lawr i Abertawe a phorthladdoedd eraill de Cymru i fwydo’r chwyldro diwydiannol a oedd yn ymledu ar draws y DU. Olion mwyngloddiau ar hyd yr ucheldiroedd yw’r cyfan sy’n weddill o’r oes honno heddiw. Nod y wefan hon yw helpu i adrodd stori’r cyfnodau hynny yn ucheldiroedd Ceredigion, rhag ofn iddynt fynd yn angof....

Ymhlith llawer o bethau eraill ar y wefan hon mae ein tudalen ar gyfer Safloedd Mwyngloddio yn dangos ymhle ar y dirwedd y mae hen fwyngloddiau’n gorwedd; mae’r adran ynghylch teithiau Cerdded yn hyrwyddo teithiau cerdded sy’n gysylltiedig â threftadaeth; mae ein hadran Digwyddiadau yn rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau sydd ar ddod, a gweithgareddau a gaiff eu harwain gan y gymuned yn yr ardal ac y gallech chi fod yn dymuno cymryd rhan ynddynt. Mae croeso i chi ymaelodi â’r wefan hon. Mae bod yn aelod yn eich galluogi i greu cynnwys ar y llwyfan hwn yn ein hadran ar gyfer Blog (lle gallwch chi sôn wrthym am eich teithiau cerdded, rhannu eich straeon am fwyngloddio, a llwytho hen ffotograffau ac ati).

I gael rhagor o wybodaeth am PLWM, ewch i’n tudalen ar gyfer gwybodaeth am y prosiect, Amdano PLWM. Byddwn yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i chi am ein gwelliannau i dreftadaeth ar ein tudalennau ar gyfer y Newyddion Diweddaraf, y gallwch danysgrifio iddynt drwy RSS. Mae croeso i chi gysylltu â ni i gael rhagor o wybodaeth neu gael sgwrs â’r swyddog prosiect, Natalie Moyce (01545 574160).